Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna i grupowa w podejściu psychodynamicznym. Każdy proces terapeutyczny rozpoczyna się od konsultacji, na której ustalane są z pacjentem cele terapii, jej warunki oraz długość trwania.

Oferta dla osób zainteresowanych głębszym poznaniem siebie oraz zmianą niekorzystnych wzorców funkcjonowania psychicznego i somatycznego.